Ceník

skupina AM, A1, A, A V SOUČASNÉ DOBĚ NENÍ PROVÁDĚNA VÝUKA A VÝCVIK

skupina B       při jednorázové platbě Kč 10.000,-                při platbě na splátky Kč 12.000,-
osobní auto
Poplatky magistrátu:
poplatek za první zkoušku Kč 700,-
poplatek za dílčí zkoušku: testy: Kč 100 jízdy: Kč 400

Poplatky za zkoušku v „autoškole“
První zkouška – v ceně kurzu
Opravná zkouška testy Kč 200
Opravná zkouška jízdy Kč 300

Kondiční jízdy Kč 350,-/45 min (min. počet = 90 min.)