Nabídka kurzů

Řidičské oprávnění skupiny B
upozornění:
NOVÉ výcviky
zahájeny od ledna 2024

Opravňuje k řízení motorových vozidel do celkové hmotnosti 3,5 tuny a max. počtu 8 pasažérů plus řidič (případně s přívěsem do 750 kg nebo i více pokud není překročena celková hmotnost 3,5 tuny). Dále opravňuje k řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů o maximální přípustné hmotnosti do 3,5 tuny. Také opravňuje k řízení motocyklů s automatickou převodovkou nepřesahujících 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW.

Podmínky pro přijetí do výcviku:

Žádost o přijetí k výuce a výcviku – žádost vyplnit a vytisknout OBOUSTRANNĚ

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
– vytisknout a potvrdit od lékaře

 • věk 18 let (v den ukončení výcviku)
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje
 • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
 • není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Výcvik:
Délka výcviku závisí na časových možnostech a schopnostech žadatele ( přibližně dva měsíce).
Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

Minimální rozsah výcviku

Teorie:

 • 5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe:

 • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška:
Závěrečné zkoušky se skládají v prostorách Magistrátu města Prostějova.Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní a doklad o zaplacení zkoušky.

Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test- 25 otázek)
 • zkouška z praktické jízdy

Výcvik všech skupin je možné zahájit již 18 měsíců před dosažením uvedeného věku, ke zkouškám však lze nastoupit nejdříve v den dovršení stanoveného věku!